Me kaikki ihmiset maapallolla olemme toisaalta valtavan erilaisia, mutta samaan aikaan myös hyvin toistemme kaltaisia.

 

 Olen Jouni Suominen, tutkija, kasvatustieteilijä, filosofinen ajattelija, yrittäjä ja insinööri. Elämänkokemukseni mukaan humanistinen etiikka voidaan Ilkka Niiniluodon ajatteluun nojautuen rakentaa antireduktionistisen naturalismin pohjalle:

Ja kahden tekemäni väitöstutkimuksen (FT, KT) mukaan esitän, että: 

• Oppimisen ja tietämisen ymmärtäminen tulisi nojautua fenomenologiseen käsitykseen ihmisen tajunnan rakenteesta ja tajunnan tapahtumisperiaatteista 

• Oikeanlaisen vallankäytön – johtamisen ja kasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa siihen mitä ja miten ihminen oppii 

• Ihminen on intentionaalinen olento ja sosiaalisissa suhteissa ihmisen ajatteluun voidaan vaikuttaa sekä hyvässä että pahassa