carpe diem - tässä ja nyt

Tervetuloa kurkistamaan Graafisen suunnittelun opinnäytetöitäni.  

Minun portfolio

Graafisen suunnittelun toteuttamisen opinnoista löytyy Indesign, Illustrator sekä Photoshop ohjelmilla tehtyjä töitä. 

Designed using Nevark. Powered by WordPress.