Pehr Brahen säätiö

 

Vuonna 1996 perustetun Pehr Brahen säätiön tarkoituksena on tukea teknillistä ja taloustieteellistä sekä muuta Raahen talousalueen kannalta keskeistä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa. Säätiön toiminnassa on mukana Raahen talousalueella sekä ympäristökunnissa toimivia organisaatioita, yrityksiä ja yhteisöjä. Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja Raahen talousalueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita palvelevien tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetöiden toteuttamisesta. Stipendejä voivat hakea myös toisen asteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävät väyläopinnot.