Pehr Brahe säätiö

Pehr Brahe foundation

 

Tiedotteet

Meistä

Pehr Brahen säätiö on perustettu 26.3.1996 päivätyllä säädekirjalla. Säätiön toiminnassa on mukana Raahen talousalueella sekä ympäristökunnissa toimivia organisaatioita, yrityksiä sekä yhteisöjä. Perustamisensa jälkeen säätiö on saamiensa lahjoitusten turvin kartuttanut pääomaansa. Säätiö on jakanut sille kohdistettujen hakemusten pohjalta vuosittain stipendejä ja apurahoja Raahen talousalueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita palvelevien tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetöiden toteuttamisesta.

Säätiön toimintaan olennaisesti vaikuttavat alueella toteutettavat suurhankkeet ja Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Oulun ammattikorkeakoulun taholta lisääntyvä alueellinen ammattikorkeakouluopetustarjonta ja Oulun yliopiston taholta tehtävä tutkimus- ja kehitysyhteistyö. Lisäksi säätiö tiedottaa Oulun yliopiston sekä ammattikorkeakoulujen verkostoitumistapahtumista Raahen talousalueella ja tarvittaessa järjestää muita alueen yritystoimintaa tukevia tapahtumia.

Apurahojen ja stipendin saaneiden tarinoita

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea teknillistä ja taloustieteellistä sekä muuta Raahen talousalueen kannalta keskeistä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa. Erityisesti säätiö pyrkii stipendien ja apurahojen avulla tukemaan ja avustamaan elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavien tutkimus-, kehittämis- ja opinnäytetöiden tekemistä. Tuettavan toiminnan kriteereinä on, että työ on sisällöltään laadukasta ja vaikuttavaa. Voidakseen toteuttaa tavoitteitaan säätiö ottaa vastaan lahjoituksia.